USER LOGIN
Search results
PULGASARI | PULGASARI | 1985 | SHIN SANG-OK, CHONG GON JO

... Son Hui, Ham Gi Sop, Jong-uk Ri, Gwon Ri, Gyong-ae Yu, Kenpachiro Satsuma French country:  ...


GODZILLA VS DESTOROYAH | GOJIRA TAI DESUTOROIA | 1995 | TAKAO OKAWARA

... Cast:  Kenpachiro Satsuma, Hurricane Ryu, Ryo Hariya, Eichi Yanagida, Momoko Kochi, Megumi ...


GODZILLA VS MEGALON | GOJIRA TAI MEGARO | 1973 | JUN FUKUDA

... Shinji Takagi, Hideo Date, Kenpachiro Satsuma, Tsugitoshi Komada, Katsuhiko Sasaki, Hiroyuki Kawase, Yutaka ...


GODZILLA VS MECHAGODZILLA 2 | GOJIRA TAI MEKAGOJIRA (1993) | 1993 | TAKAO OKAWARA

... Cast:  Kenpachiro Satsuma, Huricane Ryu, Wataru Fukuda, Megumi Odaka, Akira Nakao, Kenji ...


GODZILLA VS HEDORAH | GOJIRA TAI HEDORâ | 1971 | YOSHIMITSU BANNO

... Haruo Nakajima, Kenpachiro Satsuma, Akira Yamauchi, Toshie Kimura, Toshio Shibamoto, Keiko Mari ...


GODZILLA VS GIGAN | CHIJYû KOGEI MEIREI : GOJIRA TAI GAIGAN | 1972 | JUN FUKUDA

... Haruo Nakajima, Yukietsu Omiya, Kenpachiro Satsuma, Kanta Ina, Hiroshi Ishikawa, ...


GODZILLA VS BIOLLANTE | GOJIRA TAI BIORANTE | 1989 | KASUKI OMORI

... Cast:  Kenpachiro Satsuma, Masao Takegami, Koji Takahashi, Kunihiko Mitamura, Tohru ...


GODZILLA VS SPACEGODZILLA | GOJIRA TAI SUPESUGOJIRA | 1994 | KENSHO YAMASHITA

... Cast:  Kenpachiro Satsuma, Masanobu Okamoto, Ryo Hariya, Wataru Fukuda, Megumi Odaka, Akira ...


GODZILLA & MOTHRA: THE BATTLE FOR EARTH | GOJIRA TAI MOSURA | 1992 | TAKAO OKAWARA

... Cast:  Kenpachiro Satsuma, Huricane Ryu, Tetsuya Bessho, Satomi Kobayashi, Keiko ...


GODZILLA (1998) | GODZILLA | 1998 | ROLAND EMMERICH

... beaucoup y ont vu une insulte à la saga d'origine, Kenpachiro Satsuma, acteur jouant Godzilla entre 1984 et 1995, quittant même furieux la ...